Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar och workshops främst gällande ätstörningar och ätstörningsbehandling. Jag har god erfarenhet av alla vårdnivåer gällande ätstörningar: poliklinisk öppenvård samt intensivare vårdformer såsom dagsjukvård och heldygnsvård. Även andra utbildningar kan skräddarsys utifrån behov.

Pris utbildning: Sätts utifrån uppdragets art och omfattning, enligt överenskommelse.

 

Utbildnings- och handledningspaket i KBT-E

När en ny metod ska implementeras behövs utbildning och handledning i metoden och i implementeringsstrategier. Jag har god erfarenhet av implementering och de svårigheter man står inför. För er som vill implementera KBT-E kan jag erbjuda ett paket där det ingår workshops samt handledning i metoden. Jag kan även handleda och utbilda projektgrupper/chefer i själva implementeringsmetoden.

Pris utbildnings- och handledningspaket: Sätts utifrån uppdragets art och omfattning enligt överenskommelse.