Handledning

Jag är handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT och erbjuder handledning till din klinik, mottagning, behandlingshem. Jag erbjuder även utbildningshandledning såsom exempelvis vid grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). I klinisk handledning använder jag mig av en strukturerad form av handledning med fokus på metod och på att lösa de svårigheter och problem ni står inför i er vardag.

Jag strävar efter att uppfylla handledningens tre huvudsakliga syften: ökad kunskap, ökad patientsäkerhet samt stöd och stressavlastning till personalen.

Jag kan erbjuda handledning online vid behov.

Pris handledning: 2050 kr+moms/45 min, 2600 kr+moms/60 min