Handledning

Jag erbjuder handledning till din klinik, mottagning eller behandlingshem. Jag använder mig av en strukturerad form av handledning med fokus på metod och på att lösa de svårigheter och problem ni står inför i er vardag.

Jag strävar efter att uppfylla handledningens tre huvudsakliga syften: ökad kunskap, ökad patientsäkerhet samt stöd och stressavlastning till personalen.

Jag kan erbjuda handledning online vid behov.

Pris handledning: 1 850 kr+moms/45 min, 2400 kr+moms/60 min