Om mig

Jag heter Evelina Linder och är socionom/leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT. Efter många år inom den specialiserade ätstörningsvården driver jag sedan några år min egen verksamhet med mottagning på Södermalm i Stockholm. Jag arbetar med främst samtalsbehandlingar, handledning och utbildning. Jag är en av författarna till självhjälpsboken ”När det hälsosamma blir ohälsosamt” som riktar sig till personer med ätstörningar och som ges ut för Natur och Kultur. Läs mer under fliken ”Aktuellt/Boken”. Jag har utbildat mig vid socialhögskolan i Stockholm, på psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet samt Handledar- och lärarutbildningen vid Linköpings Universitet. 

Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i problematiska livssituationer och/eller som har drabbats av psykisk ohälsa. Det kan handla om nedstämdhet, depression, krisreaktioner, stress, oro- och ångestproblematik, sömnstörningar, olika typer av ätproblem och ätstörningar. Jag har arbetat inom flera olika områden såsom psykiatri, socialtjänst, omsorgen, äldrevården, den somatiska vården, med arbetslivsrehabilitering samt inom föreningslivet. Den större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag dock arbetat inom den specialiserade ätstörningsvården och har mött personer med alla typer av ätproblem och ätstörningar (anorexi, bulimi, hetsätningsstörning och alla de tillstånd som liknar dessa). Jag har arbetat med såväl underviktsproblematik såsom övervikt och fetma. Jag är van att möta personer med olika kön och i alla åldrar från ca 13 år och uppåt.

Ätproblem, ätstörningar och behandlingen KBT-E (KBT utvecklad för ätstörningar) är mitt specialområde. Under drygt femton år har jag arbetat vid Capio ätstörningscenter i Stockholm. Där har jag varit terapeut i öppenvård, dagbehandling samt heldygnsvård. Jag har även erfarenhet av att arbeta som vårdkoordinator och projektledare vid samma klinik. Som projektledare var jag drivande i implementeringen av den transdiagnostiska behandlingen för ätstörningar KBT-E, utvecklad av Christopher G Fairburn vid Oxford University samt Riccardo Dalle Grave vid Villa Garda i Italien. Den senare har utvecklat metoden för intensivare vårdformer (dagbehandling och heldygnsvård) samt för unga. Jag har god utbildning i metoden KBT-E då jag besökt både Oxford och Villa Garda samt deltagit i flera workshops med Fairburn och Dalle Grave. Jag har under drygt två års tid fått regelbunden handledning av Dalle Grave gällande implementering samt metodhandledning i KBT-E. Jag har själv även vana att handleda och utbilda personalgrupper i alla vårdnivåer i KBT-E samt i att vara ett stöd och en drivkraft vid implementeringen av metoden.