Psykoterapi

Till min verksamhet kan du komma för:

 • Vägledning vid problematiska livssituationer
 • Stöd vid kriser
 • Behandling av mer långvarig och/eller allvarlig typ av psykisk ohälsa

Du kan läsa mer om de olika typerna av insatser nedan.

De lite mer allvarliga problemen kan till exempel vara:

 • Ätproblem
 • Ätstörningar
 • Kroppsmissnöje
 • Depression
 • Ångestproblematik
 • Stress
 • Oro
 • Sömnsvårigheter

Jag arbetar med inriktning KBT

När jag arbetar med behandling strävar jag efter att arbeta utifrån metoder som med hjälp av forskning har visat sig vara effektiva – evidensbaserade metoder. Jag arbetar med kognitiv beteende terapi – KBT.

KBT är en terapiform där vi huvudsakligen arbetar med de problem och svårigheter som du upplever att du har i din aktuella vardag. Vi arbetar med tankar, känslor och beteendemönster. Fokus ligger på här och nu och på att vi tillsammans ska hitta konkreta och fungerande strategier för att du ska kunna och vilja komma över det som är problematiskt för dig.

Om det är svårt att göra förändringar kan man ibland behöva undersöka vad det är som hindrar dig från att komma vidare. Då kan det vara aktuellt att prata om det som du bär med dig i ditt bagage: din historia, sårbarheter, eventuella funktionsnedsättningar och det temperament och den personlighet du fått ärva av dina föräldrar. Allt för att öka förståelsen för dig själv, din aktuella situation och för att aktivt kunna arbeta vidare för en förändring.

Så går det till

Oavsett av vilken anledning du kommer till min verksamhet startar vi med att kartlägga problemet för att sedan göra en plan för hur vi ska gå vidare och tillsammans avgöra hur många gånger vi ska träffas.  Vi kommer även att planera för innehållet i träffarna så att du känner dig trygg med vad vi ska göra. Vi ses på min mottagning på St Paulsgatan i Stockholm eller online och varje träff pågår 45 minuter. För frågor, tidsbokning och karta se under ”kontakt”. Mejla mig gärna så återkommer jag så snart jag har möjlighet.

Behandling i form av psykoterapi: Många av oss drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Ibland går det över av sig självt och ibland fastnar man i svårigheter som orsakar ett lidande och kan göra det svårt att få vardagen att fungera som man önskar. När du har ett allvarligare problem eller lider av en allvarligare form av psykisk ohälsa kan du behöva behandling i form av psykoterapi. Det kan ibland räcka med en kortare kontakt med några få samtal, men det kan även vara så att du behöver komma till mottagningen regelbundet under en längre tid. Det avgör vi tillsammans under dina första träffar.

Stöd och vägledning: Ibland hamnar vi människor i livssituationer där vi känner att vi fastnar i negativa mönster. Vi känner oss missnöjda med något i livet eller är olyckliga. För att öka förståelsen för oss själva och för att förstå vad vi behöver göra för att komma vidare kan det var till hjälp att prata med någon utomstående för stöd och vägledning. Det kan vara hjälpsamt att undersöka tankar, känslor och beteendemönster. Ibland räcker det med ett par samtal, ibland önskar man träffas regelbundet under en tid.

Stöd vid kriser: De flesta av oss hamnar i kris någon eller några gånger under våra liv. Det är en naturlig del av att vara människa. Vanliga orsaker till kriser är relationer som går sönder, att drabbas av en sjukdom, att förlora någon nära, att planera att få barn, men det kommer inga… Då kan man behöva få komma till någon och prata om det som är svårt. Få hjälp att reda i tankarna och känslorna. Kanske behöver man bara få prata och ha någon som följer med en genom krisen. Kanske vill man också ha stöd och vägledning för att komma vidare och inte fastna i krisreaktionen. Hur många samtal du önskar och hur ofta du vill ses avgör du själv.

Pris

Terapi, stöd och vägledning: 1 550 kr/45 minuter betalas mot faktura i slutet av månaden. Jag har företags-swish.

Återbud lämnas senast 24 timmar innan inbokat besök, vid senare återbud eller om man uteblir debiteras hela avgiften.